Tegninger

 

Til søknadspliktige tiltak er det som regel nødvendig med tegninger som skal følge søknaden. Plantegninger, fasadetegninger, snitt før og etter utbygging. Det kan være av ombygging, tilbygg, påbygg eller frittstående bygninger som garasje, carport, uthus. Vi kan utarbeide dette på et avansert DAK program som gir detaljerte tegninger med stor nøyaktighet både for søknad og om ønskelig arbeidstegninger. Vi er også behjelpelig med å komme med råd / tips for faglige og forskriftsmessige gode løsninger.

 

Eksempel på tegninger.                                                   Samme huset før og etter utbygging.

 

 

Plan2

                                                                                                

Plan

bilde1

perspektiv2Hus-I-3d

bilde2

Snitt