Restaurering

Restaurering, oppussing av eldre hus både utvendig og innvendig. Terrasser, takterrasse, dører, vinduer, nye fasader, parkett, skreddersydde løsninger.

 

Restaurering av gammel trapp. Gammelt teppe er fjernet og eik parketter pålimt trinnene. Eikelister i forkant og bakkant.

bilde01     Trapp1

                Trappa før og etter restaurering.                         

                                                oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Karnapp skal restaureres. Vindusfeltet og veggene bygges om, gulvet bygges nedover for mere plass til tilleggsisolering.

bilde02bilde04

Demontering av vinduer og             Veggen fjernes helt, og åpningen        fjerning av kledning.                   er klar for oppbygging.

 

                                                                                 bilde05

 

Karnappet er isolert og klar for vindtetting og panel.

 

 

 

bilde06

 

 

Ferdig panelt med omramminger.

 

 

 

bilde07

 

 

Karnappet ferdig innvendig med foringer og belistning og klart for maling.

 

 

 

             OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Renovering av fasade.

Fasaden er nedslitt om må totalrenoveres.

      IMG_1109small             IMG_1113small

      Kledningen er fjernet og oppbyggingen kan starte. Utforinger for tilleggsisolasjon monteres.

 IMG_1115small   IMG_1120small

 Fasaden tilleggisoleres, ny vindsperre, utlekting og panelarbeide påbegynnes.

IMG_1160small   IMG_1161small

Fasaden ferdig malt med nye vinduer, omramming, beslag, renner og nedløp.

 

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Renovering av fasade.

 

   

Fasaden er slitt, dårlig isolert,gamle vinduer og det ønskes nye løsninger på vinduer,balkong og terrasse.

 

 

 

 

Kledningen og balkong i 2. etg. er fjernet og oppbyggingen kan starte.            Ny løsning med vinduer og terrassedør forberedes. Utforinger for tilleggsisolasjon monteres. Fasaden tilleggisoleres, ny vindsperre, utlekting,  og panelarbeide påbegynnes.

 

 

 

 

 

 

 

Fasaden ferdig malt med nye vinduer og terrassedør montert,klargjort for solavskjerming, nye beslag, renner og nedløp. Ny terrasse er påbegynt.       

 

 

Solavskjerming er montert, terrasse med trapp ned til haven er ferdig og rekkverk med levegg er påbegynt.  

 

           OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO